Donateurs

De afgelopen tijd hebben we veel positieve reacties gehad van mensen die graag een financieel steentje willen bijdragen. Uiteraard staat het iedereen nog vrij om ons te mailen via info@stichtingvogeleilanddeventer.nl, maar voor degenen die graag snel een bijdrage willen leveren, willen we het wat makkelijker maken. Je kunt een bedrag naar eigen keuze overmaken naar: NL13RABO0384596479 ten name van Stichting Vogeleiland. We zouden het op prijs stellen als u in de omschrijving aan wilt geven dat u donatie aan de stichting doet.

U kunt ook rechtstreeks doneren via de onderstaande link:

Vogeleiland Deventer mèt vogels!

Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress