14 maanden respijt!
Al onze acties hebben vruchten afgeworpen! Woensdag 24 april is er door de Raad dan toch besloten om in de voorjaarsnota van 2019 een bedrag van € 25.000,- op te nemen om het komende jaar te kunnen continueren. Dank allen! Momenteel heeft het bestuur en alle vrijwilligers een korte time-out ingelast om weer op adem te komen en te werken aan een plan van aanpak voor de komende periode. Daarvoor doen wij een dringend beroep op alle Deventenaren die het Vogeleiland een warm hard toedragen. Na juli 2020 moeten we zelf de broek op zien te houden en daarvoor hebben we donateurs, vrijwilligers en veel inzet nodig. We merken dat het enthousiasme om het Vogeleiland het komende jaar te helpen groot is. Geweldig! Iedereen wil een steentje bijdragen en vraagt op welke manier zij dat kunnen. We kunnen helaas niet op alle positieve reacties in de verschillende social media groepen reageren. Als jullie op wat voor wijze dan ook willen helpen, dan willen we jullie vragen een mail te sturen naar: info@stichtingvogeleilanddeventer.nl. Dan weten we zeker dat we niemand vergeten te benaderen als we weer up and running zijn voor het komende jaar.

Simple Business by Nimbus Themes
Powered by WordPress