STICHTING VOGELEILAND DEVENTER

Goed nieuws: Het Vogeleiland is eindelijk in rustig vaarwater terecht gekomen!

Stichting Vogeleiland is in juli 2019 tot een akkoord gekomen met de gemeente Deventer: het beheer van het eiland, de volières en het Paviljoen zijn overgedragen.

De gemeente heeft beloofd een grootschalige renovatie uit te voeren in 2021. Het Vogeleiland krijgt een complete make-over; alle opstallen, de bruggen en het groen worden aangepakt en teruggebracht naar hoe Leonard Springer het ooit bedacht heeft.

KUNSTPROJECT EILANDJE

Stichting Vogeleiland blijft hoeder van het Vogeleiland. Zij ziet erop toe dat dit prachtige historische stukje Deventer, voor alle Deventenaren bewaard en toegankelijk blijft.

Gelukkig doen we dit niet alleen, maar samen met heldhaftige vrijwilligers die zich al 25 jaar geheel belangeloos en vol passie inzetten voor het erfgoed en de flora en fauna. Maar zij doen meer: zij dragen de geschiedenis -maar ook het hedendaagse wel en wee- van het Vogeleiland al vele jaren gepassioneerd uit naar de Deventer gemeenschap, die op haar beurt zeer betrokken is bij het Vogeleiland.

Wil jij ook zo’n held worden en ons helpen om het Vogeleiland in haar volle glorie voor Deventer te behouden?

Alleen door samen te werken wordt het Vogeleiland weer de parel van Deventer!

VRIJWILLIGER WORDEN
DONATEUR WORDEN

BENODIGDE GELDEN

Stichting Vogeleiland ontvangt vanaf 1 juli 2020 geen subsidie meer van de gemeente Deventer.

Om educatieve en culturele evenementen te kunnen blijven organiseren en de volières met de bijzondere vogels te kunnen behouden hebben we steun nodig. De gemeente zal deze zaken niet bekostigen.

Hiervoor is jaarlijks minimaal € 15.000,- nodig. Deze gelden worden over drie pijlers verdeeld. Indien er onvoldoende geld beschikbaar is zal dit ten koste gaan van deze drie pijlers.

€ 8000,- ten behoeve van dierverzorging ( 55% al opgehaald )
€ 2000,- ten behoeve van evenementen ( 60% al opgehaald )
€ 5000,- ten behoeve van educatie ( 53% al opgehaald )