STICHTING VOGELEILAND DEVENTER

Kom in actie en behoud het Vogeleiland!

Zoals de Lebuïnus, de IJssel en de koek, is ook het Vogeleiland onlosmakelijk verbonden met Deventer. 

Stichting Vogeleiland Deventer heeft als missie om “De Parel van Deventer” te behouden voor onze stad. Wij willen dat dit prachtige stuk historisch erfgoed toegankelijk blijft voor elke Deventenaar.

Wil jij dat ook? Help ons dan om deze missie te kunnen volbrengen!

Waar besteden we onze donaties aan?

Een groot deel van ons geld besteden we aan onze dieren. We zorgen voor schone en droge hokken, goed voedsel, medicijnen en een dierenartsbezoek waar nodig.

Daarnaast organiseren we evenementen in de zomermaanden en willen we de kinderen van Deventer de mogelijkheid bieden om bij ons over hun stad, het erfgoed, het groen en de dieren te leren.

Tot slot krijgen onze vrijwilligers een aardigheidje met Kerst en een borrel voordat de zomervakantie begint. Wij vinden dat ze dit dik hebben verdiend!

DONATEUR WORDEN

BENODIGDE GELDEN

Stichting Vogeleiland ontvangt vanaf 1 juli 2020 geen subsidie meer van de gemeente Deventer.

Om educatieve en culturele evenementen te kunnen blijven organiseren en de volières met de bijzondere vogels te kunnen behouden hebben we steun nodig. De gemeente zal deze zaken niet bekostigen.

Hiervoor is jaarlijks minimaal € 15.000,- nodig. Deze gelden worden over drie pijlers verdeeld. Indien er onvoldoende geld beschikbaar is zal dit ten koste gaan van deze drie pijlers.

€ 8000,- ten behoeve van dierverzorging ( 57% al opgehaald )
€ 2000,- ten behoeve van evenementen ( 60% al opgehaald )
€ 5000,- ten behoeve van educatie ( 53% al opgehaald )